Top 20+ phản ứng nào sau đây là phản ứng thế hay nhất, đừng bỏ qua

Dưới đây là danh sách Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế hay nhất được tổng hợp bởi Bongda.wiki

1 Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. CO2 Ca(OH)2-> CaCO3 H2O B. CaO H2O ->Ca(OH)2 C. CaCO3 ->CaO CO2 D. FeO H2->Fe H

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày soi: 01/29/2022
 • Đánh giá: 4.99 (886 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1. Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. CO2 + Ca(OH)2——> CaCO3 + H2O B. CaO + H2O ——>Ca(OH)2 C. CaCO3 ——>CaO + CO2 D

2 Phản ứng hóa học là gì? Có mấy loại phản ứng hóa học – Toppy

 • Tác giả: toppy.vn
 • Ngày soi: 12/11/2021
 • Đánh giá: 4.6 (296 vote)
 • Tóm tắt: · Đây là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời cả sự oxi hóa và sự khử. … phản ứng sau đây: Phản ứng hóa hợp, Phản ứng phân hủy, Phản ứng thế
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hóa học là một môn học bắt buộc của học sinh bắt đầu từ khi các em lên lớp 8. Nếu là một người thích khám phá, tìm tòi sáng tạo, thích theo dõi những phản ứng giữa vật chất này với vật chất khác thì chúng ta sẽ rất yêu thích môn học này. Hóa học chủ …

3 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? B. Cl2 2KBr → 2KCl Br2

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày soi: 12/10/2021
 • Đánh giá: 4.39 (589 vote)
 • Tóm tắt: · Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? B. Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2. Trắc nghiệm môn Hóa học Lớp 10
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hóa học là một môn học bắt buộc của học sinh bắt đầu từ khi các em lên lớp 8. Nếu là một người thích khám phá, tìm tòi sáng tạo, thích theo dõi những phản ứng giữa vật chất này với vật chất khác thì chúng ta sẽ rất yêu thích môn học này. Hóa học chủ …

4 Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 18 (Có đáp án) chi tiết nhất

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày soi: 08/05/2022
 • Đánh giá: 4.25 (520 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử? A. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là …

5 phát biểu nào sau đây là đúng nhất: Phản ứng thế là phản ứng hóa học

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày soi: 09/27/2021
 • Đánh giá: 4.15 (519 vote)
 • Tóm tắt: Phát biểu nào sau đây là đúng nhất: A. Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thế chỗ nguyên tử của 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là …

6 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. C2H6Cl2 thành C2H5ClHCl

 • Tác giả: hoctap247.com
 • Ngày soi: 08/22/2022
 • Đánh giá: 3.99 (599 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là …

7 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế 4S8NaOH Na2SO43Na2S4H2O | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày soi: 04/29/2022
 • Đánh giá: 3.78 (474 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế trong hóa vô cơ? A. 4S + 8NaOH → Na2SO4 + 3Na2S + 4H2O B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu C. 3Zn + 8HNO3 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là …

8 phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. FeO2HCl-&gtFeCl2H2O B. Zn2HCl-&gtZ

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày soi: 02/27/2022
 • Đánh giá: 3.52 (584 vote)
 • Tóm tắt: phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. FeO+2HCl->FeCl2+H2O B. Zn+2HCl->ZnCl2+H2 C. CuO+H2->Cu+H2O D. CO2+Ba(OH)2->CaCO3+H2O
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là …

9 Các phản ứng cho dưới đây, phản ứng nào là phản ứng thế

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày soi: 12/22/2021
 • Đánh giá: 3.3 (586 vote)
 • Tóm tắt: A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 · B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu · C. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl · D. 2Al + 3CuO → 3Cu + Al2O3 · A. 4S+8NaOH→Na2SO4+3Na2S+4H2O · B. Cl2+ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 8: Phản ứng tạo NaCl từ Na và Cl2 có ΔH = -98,25 kcal/mol. Nếu tiến hành phản ứng giữa 46 gam Na với 71 gam Cl2 trong bình kín bằng thép, đặt chìm trong một bể chứa 10 lít nước ở 25oC thì sau phản ứng hoàn toàn nhiệt độ của nước trong bể là …

10 Chuyên đề phản ứng thế môn Hóa học 8 – Tài liệu text

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày soi: 07/24/2022
 • Đánh giá: 3.09 (421 vote)
 • Tóm tắt: Ở phản ứng A, Fe đã thế vị trí của H trong phân tử HCl. Câu 2: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế? < 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

11 Câu 1 : Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế : A. 2KClO(3)(rightarrow) 2KCl O(2) B. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày soi: 04/02/2022
 • Đánh giá: 2.81 (103 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1 : Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế : A. 2KClO3 3 → → 2KCl + O2 2 B. Fe2 2 O3 3 + 6HCl → → 2FeCl3 3 + 3H2 2 O
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

12 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế?

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày soi: 03/31/2022
 • Đánh giá: 2.8 (141 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. CuO + HCl → CuCl2 + H2O. B
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

13 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế:

 • Tác giả: tuyensinh247.com
 • Ngày soi: 07/08/2022
 • Đánh giá: 2.6 (71 vote)
 • Tóm tắt: Câu 328906: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế: A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. B. Na2O + H2O → 2NaOH. C. Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + H2O
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

14 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? 4S 8NaOH -> Na2SO4 3Na2S

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày soi: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.56 (103 vote)
 • Tóm tắt: Trong hóa học vô cơ: Phản ứng thế là phản ứng giữa đơn chất và hợp chất, … Phản ứng nào sau đây vừa là phản ứng phân hủy, vừa là phản ứng oxi hóa – khử?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

15 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

 • Tác giả: thattruyen.com
 • Ngày soi: 05/08/2022
 • Đánh giá: 2.4 (132 vote)
 • Tóm tắt: Là phản ứng hóa học mà ở đó các nguyên tử của đơn chất sẽ thay thế cho nguyên tử của một nguyên tố khác trong hợp chất đó. Ví dụ phản ứng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

16 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế trong hóa vô cơ?  |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày soi: 02/17/2022
 • Đánh giá: 2.32 (116 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế trong hóa vô cơ? ; B. · Fe + CuSO · FeSO4 + Cu ; C. · 3Zn + 8HNO · 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O ; D. · Fe(NO3)2 + AgNO · Fe(NO3)3 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

17 [LỜI GIẢI] Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế? – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày soi: 07/12/2022
 • Đánh giá: 2.29 (148 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế? A. 2KClO3 to→ → t o 2KCl + 3O2. B. SO3 + H2O → → H2SO4. C. Fe2O3 + 6HCl → → 2FeCl3 + 3H2O
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

18 Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng thế?

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày soi: 05/13/2022
 • Đánh giá: 2.23 (102 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng thế? A CH4 + Cl2 a/s→ → a / s CH3Cl + HCl. B C2H2 + Br2 → C2H2Br4. C C4H10 to→ → t o CH4 + C3H6
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

19 Phản ứng Nào Sau đây Là Phản ứng Thế T° A: H2CuO ->H2OCu B:CO PbO-> CO2 Pb – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày soi: 04/30/2022
 • Đánh giá: 2.11 (56 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế. A: H2+CuO —->H2O+Cu. B:CO+ PbO–> CO2 +Pb. Vì chất H2 thay cho chất Cu nên PỨ A là phản ứng thế 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

20 Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày soi: 07/10/2022
 • Đánh giá: 1.9 (76 vote)
 • Tóm tắt: CaO +H2O → Ca(OH)2 là phản ứng hóa hợp. Cùng Top lời giải hoàn thiện hơn hành trang tri thức của mình qua bài tìm hiểu về phản ứng hoá hợp dưới đây nhé
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

21 Phản ứng nào dưới đây là phản ứng thế?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày soi: 12/17/2021
 • Đánh giá: 1.9 (181 vote)
 • Tóm tắt: Fe2O3 + 6HCl → → 2FeCl3 + 3H2O
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

22 Phản ứng nào là phản ứng thế ?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày soi: 02/11/2022
 • Đánh giá: 1.88 (102 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế: A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

23 Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế

 • Tác giả: giaihoahoc.com
 • Ngày soi: 01/21/2022
 • Đánh giá: 1.67 (107 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. B. C. D. Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam. Giúp học sinh rèn luyện nâng cao kiến thức
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

24 Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng thế ?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày soi: 08/29/2022
 • Đánh giá: 1.57 (195 vote)
 • Tóm tắt: Phản ứng nào sau đây không phải phản ứng thế ? ; A. CH2=CH2 + Br2 —> Br-CH2-CH2-Br ; B. C2H6 + 2Cl2 –(askt)–> C2H4Cl2 + 2HCl ; C. C6H6 + Br2 –(Fe, to)–> C6H5 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi <b>về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm …

25 Trắc nghiệm Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ có đáp án – Hóa học lớp 10

 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày soi: 04/05/2022
 • Đánh giá: 1.53 (166 vote)
 • Tóm tắt: Câu 20: Phản ứng nào sau đây là phản ứng thế? A. FeO + HCl → FeCl2 + H2O. B. Fe + Cu(NO3) 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 28: Cho 10,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 46 gam chất rắn D. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư sau đó nung kết tủa ngoài không khí đến khối …
Đánh giá