Top 25 một dòng điện không đổi sau 2 phút hay nhất, đừng bỏ lỡ

Qua bài viết này Bongda.wiki xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Một dòng điện không đổi sau 2 phút hay nhất được tổng hợp bởi Bongda.wiki

1 36/ Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là:

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày soi: 04/05/2022
 • Đánh giá: 4.85 (613 vote)
 • Tóm tắt: 36/ Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là:

2 30 bài tập dòng điện không đổi – nguồn điện mức độ thông hiểu

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày soi: 09/26/2021
 • Đánh giá: 4.78 (354 vote)
 • Tóm tắt: 30 bài tập dòng điện không đổi – nguồn điện mức độ thông hiểu. Làm bài. Câu hỏi 1 : Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một 

3 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển

 • Tác giả: askcenter.org
 • Ngày soi: 07/29/2022
 • Đánh giá: 4.56 (368 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Chọn đáp án đúng về cường độ dòng điện ?. 12 (A). . 1/12 (A).. 0,

4 Bài Giảng Vật Lý 11 – Li 11 Dòng điện không đổi.html

 • Tác giả: cuuduongthancong.com
 • Ngày soi: 10/18/2021
 • Đánh giá: 4.35 (585 vote)
 • Tóm tắt: 25 C. Câu 23: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng 

5 30 Bài Tập Dòng điện Không đổi – Nguồn điện Mức độ Thông Hiểu

 • Tác giả: vietlike.vn
 • Ngày soi: 07/27/2022
 • Đánh giá: 4 (423 vote)
 • Tóm tắt: · Câu hỏi 1 :Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

6 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày soi: 07/06/2022
 • Đánh giá: 3.97 (386 vote)
 • Tóm tắt: C. 0,2 A. D. 48 A. Đáp án C. 1.png 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

7 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày soi: 03/15/2022
 • Đánh giá: 3.63 (599 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là A. 12 A B. 1/12 A C
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

8 Một điện lượng 6,0 mC dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian 2,0 (s). Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. | Tech12h

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày soi: 03/21/2022
 • Đánh giá: 3.59 (293 vote)
 • Tóm tắt: Xem toàn bộ: Giải bài 7 vật lí 11: Dòng điện không đổi. … Suất điện động của một pin là 1,5 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển điện tích +2 C từ cực 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

9 Trắc nghiệm vật lý 11 bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện (P2) | Vật lí 11

Trắc nghiệm vật lý 11 bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện (P2) | Vật lí 11
 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày soi: 05/20/2022
 • Đánh giá: 3.33 (279 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Một dòng điện không đổi sau 1 phút, có một điện lượng 12C chuyển qua … Câu 2: Một đoạn mạch gồm n điện trở R giống nhau mắc nối tiếp thì điện trở 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

10 [LỜI GIẢI] Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C ch – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày soi: 06/18/2022
 • Đánh giá: 3.17 (462 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là. A. 12A. B. 0,083A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

11 Trắc nghiệm Vật lí 11, bài 7: Dòng điện không đổi – nguồn điện

 • Tác giả: test.baikiemtra.com
 • Ngày soi: 11/26/2021
 • Đánh giá: 2.85 (140 vote)
 • Tóm tắt: C. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng … Câu 16: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

12 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là  

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày soi: 10/21/2021
 • Đánh giá: 2.76 (61 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là A 12 A. B 1/12 A. C 0,2 A. D 48A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

13 Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày soi: 07/14/2022
 • Đánh giá: 2.72 (56 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi có cường độ 3A thì sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua … Điện lượng chạy qua tiết diện đó trong 2 phút là?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

14 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày soi: 10/06/2021
 • Đánh giá: 2.69 (92 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là. A. 12 A. B. 1/12 A. C. 0,2 A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

15 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là A 12A B 0,083A C 0,2A D 48A. – Công thức nguyên hàm

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày soi: 01/20/2022
 • Đánh giá: 2.59 (141 vote)
 • Tóm tắt: · Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là A 12A B 0,083A C 0,2A D 48A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

16 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là A 12A B 0,083A C 0,2A D | – Hỏi đáp bài tập nhanh, chính xác, miễn phí

 • Tác giả: 123hoidap.com
 • Ngày soi: 03/14/2022
 • Đánh giá: 2.39 (124 vote)
 • Tóm tắt: · Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là A 12A B 0083A C 0,2A D 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

17 1 dòng điện không đổi sau 2 phút có 1 điện lượng 24C chuyển qua 1 tiết diện thẳng . hỏi cường độ dòng điệnCâu 78: Một dòng điện không đối, sau 2 phút có một đi

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày soi: 08/21/2022
 • Đánh giá: 2.26 (81 vote)
 • Tóm tắt: Câu 78: Một dòng điện không đối, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thắng. Curờng độ điện đó là 97 А. 12A В. 1/12A 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương pháp giải :Sử dụng công thức định nghĩa cường độ dòng điệnLời giải chi tiết cụ thể :Cường độ dòng điện được xác lập bằng điện lượng di dời qua tiết diện dây dẫn trong 1 đơn vị chức năng thời hạn ( I = frac { { Delta q } } { { Delta t …

18 Chương II: Bài tập dòng điện không đổi, nguồn điện

 • Tác giả: soanbai123.com
 • Ngày soi: 08/11/2022
 • Đánh giá: 2.21 (100 vote)
 • Tóm tắt: Dòng điện không đổi qua dây dẫn kim loại có cường độ 0,64A. Trong khoảng thời gian 1 phút điện tính điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây và số electron 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

19 Bài tập Chương II: Dòng điện không đổi

 • Tác giả: lop11.com
 • Ngày soi: 05/25/2022
 • Đánh giá: 2.17 (114 vote)
 • Tóm tắt: Dòng điện: là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện. 2. … Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

20 Một dòng điện không đổi sau 2 phút có 1 điện lượn 24 (C) chuyển qua 1 tiết điện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là: A. 12 (A) B. 1/2 (A) C. 0,2 (A) D. 48 (A)

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày soi: 10/07/2021
 • Đánh giá: 2.06 (64 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi sau 2 phút có 1 điện lượn 24 (C) chuyển qua 1 tiết điện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là: A. 12 (A) B. 1/2 (A) C
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

21 Trong thời gian 30 giây có một điện lượng 60C chuyển qua tiết diệ

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày soi: 04/16/2022
 • Đánh giá: 1.81 (140 vote)
 • Tóm tắt: Số electron chuyển qua tiết điện trong thời gian 2 giây là: … Dòng điện không đổi là: · Cường độ dòng điện được xác định bởi biểu thức nào sau đây?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

22 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày soi: 10/10/2021
 • Đánh giá: 1.85 (147 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là. A 12A; B 0,083A; C 0,2A; D 48A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

23 Vật lý 11 chương trình chuẩn: Bài 7. DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI – NGUỒN ĐIỆN ppt – Tài liệu text

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày soi: 05/10/2022
 • Đánh giá: 1.67 (175 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24 C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ của dòng điện đó là. A. 12 A. B. 1/12 A. C. 0,2 A. D.48A 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

24 Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày soi: 06/20/2022
 • Đánh giá: 1.49 (140 vote)
 • Tóm tắt: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó làTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …

25 112. Một dòng điện không đổi sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng.Cường độ của dòng điện đó l. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày soi: 03/27/2022
 • Đánh giá: 1.46 (91 vote)
 • Tóm tắt: 112. Một dòng điện không đổi sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng.Cường độ của dòng điện đó l
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 4. Nguồn điện ổn định có thể cung cấp dòng điện không đổi có cường độ 4A trong khoảng thời gian 2 tiếng thì phải sạc bổ sung. a/ Nếu nguồn điện duy trì thời gian cung cấp điện trong 40 tiếng thì cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu. b/ …
Đánh giá