Top 20+ cách khai báo nào sau đây là đúng hot nhất

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Cách khai báo nào sau đây là đúng hay nhất và đầy đủ nhất

1 Cách khai báo nào sau đây là hợp lệ:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày soi: 12/09/2021
 • Đánh giá: 4.96 (876 vote)
 • Tóm tắt: Cách khai báo nào sau đây là hợp lệ: A. Function Ham(x,y: integer): integer;. B. Function Ham(x,y: integer);. C. Function Ham(x,y: real): integer;

2 Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: luathoangphi.vn
 • Ngày soi: 04/21/2022
 • Đánh giá: 4.72 (555 vote)
 • Tóm tắt: · Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng: var s,i,n:integer, … + Phép cộng và phép trừ được thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải

3 Trong Pascal cách khai báo biến nào là đúng

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày soi: 11/03/2021
 • Đánh giá: 4.46 (489 vote)
 • Tóm tắt: var s,i,n:integer;. Đáp án và lời giải. Đáp án:D. Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

4 Khai báo nào sau đây đúng Var x, y: Integer

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày soi: 06/20/2022
 • Đánh giá: 4.36 (508 vote)
 • Tóm tắt: Khai báo nào sau đây đúng? … Trong Pascal, từ khóa để khai báo hằng là: … Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu xâu, X là biến với kiểu dữ 

5 Trong các cách khai báo biến mảng dưới đây, cách khai báo nào là đúng:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày soi: 04/12/2022
 • Đánh giá: 4.03 (331 vote)
 • Tóm tắt: Trong các cách khai báo biến mảng dưới đây, cách khai báo nào là đúng: · A. Var A : array(1..100) of real; · B. Var A : array[1..100] of real; · C. Var A := array[ 

6 [Sách Giải] ✅ Trắc nghiệm Tin học 11 Bài 5: Khai báo biến – Sách Giải – Học Online Cùng

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày soi: 12/13/2021
 • Đánh giá: 3.93 (600 vote)
 • Tóm tắt: Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây. Câu 1: Khai báo nào sau đây đúng? … sách các biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cách nhau bởi:

7 Trong Pascal khai báo biến nào sau đây là đúng cú pháp

 • Tác giả: seongay.com
 • Ngày soi: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.63 (354 vote)
 • Tóm tắt: Các câu hỏi trắc nghiệm liên quan và cách khai báo và sử dụng biến trong pascal sẽ được studytienganh đề cập ngay trong bài viết dưới đây. Nội dung chính. 1

8 Khai báo nào sau đây là đúng về tên chuẩn? |

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày soi: 05/15/2022
 • Đánh giá: 3.51 (557 vote)
 • Tóm tắt: A. Là tên được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng. B. Là tên được NNLT dùng với ý nghĩa nhất định nào đó. C. Là tên được 

9 Cách khai báo nào sau đây là đúng? A. const k ‘pascal’ Trắc nghiệm môn Tin học

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày soi: 12/19/2021
 • Đánh giá: 3.22 (407 vote)
 • Tóm tắt: · Cách khai báo nào sau đây là đúng? A. const k= ‘pascal’; Trắc nghiệm môn Tin học Lớp 8

10 Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày soi: 03/29/2022
 • Đánh giá: 3.12 (243 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng? · A. var tb: real; · B. 4hs: integer · C. Const x: real; · D. Var r =30; · Cấu trúc khai báo biến có dạng 

11 Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày soi: 12/18/2021
 • Đánh giá: 2.89 (128 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi: “Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng ” cùng với kiến thức mở rộng về cách sử dụng biến trong chương trình 

12 Top 10 trong pascal, cú pháp khai báo hằng nào sau đây là đúng 2022 – Minh Gà Chọi

 • Tác giả: minhgachoi.com
 • Ngày soi: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.81 (137 vote)
 • Tóm tắt: const p = 3,1416;. C. const lop = ‘lop 11′;. D. const max := 1000’;. … Top 2: Cách 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

13 Cách khai báo mảng nào sau đây là đúng

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày soi: 02/12/2022
 • Đánh giá: 2.6 (143 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu khai báo biến mảng nào sau đây là đúng? (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});. A. Var A:array[1..100] of integer;. Nội dung chính
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

14 Cách khai báo nào sau đây đúng. |

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày soi: 08/22/2022
 • Đánh giá: 2.61 (166 vote)
 • Tóm tắt: Cách khai báo nào sau đây đúng. A Const x = y = 5; B Var y: real; C Const m: integer; D Const n := 8;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

15 [ĐÁP ÁN] Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày soi: 10/29/2021
 • Đánh giá: 2.43 (178 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal khai báo nào sau đây là đúng? A. var tb: real;. B. 4hs: integer;. C. Const x: real;. D. Var r = 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

16 Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? a. Var tb real b. Var 4hs: integer c. Const x real d. Var R 30

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày soi: 04/09/2022
 • Đánh giá: 2.43 (175 vote)
 • Tóm tắt: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng? a. Var tb real ; b. Var 4hs: integer ; c. Const x real ; d. Var R = 30 ;… … Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

17 Câu 1: Trong Pascal Cách Khai Báo Biến Nào Sau đây Là đúng: A. Const N:integer B. Var N: Integer C. Var N: Integer D. Var N Real Câu 2: Cho – MTrend

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày soi: 09/06/2022
 • Đánh giá: 2.3 (64 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1: Trong Pascal cách khai báo biến nào sau đây là đúng: A. const n:integer; B. var n: integer; C. var n:= integer; D. var n= real; 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

18 Cách khai báo hằng nào sau đây là đúng: | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày soi: 09/28/2021
 • Đánh giá: 2.26 (121 vote)
 • Tóm tắt: Cách khai báo hằng nào sau đây là đúng: A. Const pi:=3,14 real; B. Const pi: 3,14; C. Const pi=3,14 real; D. Const pi=3.14;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

19 Cách khai báo nào sau đây là đúng?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày soi: 12/11/2021
 • Đánh giá: 2.13 (54 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Cách khai báo nào sau đây là đúng? A. const k= ‘pascal’;. B. Var g:=15;. C. Const dien tich;. D. var 3x: byte;. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

20 Cách khai báo nào sau đây là không hợp lệ?

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày soi: 10/19/2021
 • Đánh giá: 2.03 (127 vote)
 • Tóm tắt: khai báo nào sau đây là đúng: … Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là Var
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

21 Cách khai báo biến nào sau đây là đúng? A. Trắc nghiệm môn Lập trình IT

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày soi: 01/19/2022
 • Đánh giá: 1.96 (119 vote)
 • Tóm tắt: Cách khai báo biến nào sau đây là đúng? A. ; Trắc nghiệm môn Lập trình IT TestTrang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

22 Cách khai báo nào sau đây là đúng? –

 • Tác giả: orchivi.net
 • Ngày soi: 04/02/2022
 • Đánh giá: 1.78 (191 vote)
 • Tóm tắt: · Cách khai báo nào sau đây là đúng const k= ‘tamgiac’… … Cụm từ tìm kiếm khác: Câu hỏi thường gặp: Cách khai báo nào sau đây là đúng? … [LỜI GIẢI] 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

23 Khai báo nào dưới đây đúng về biến kiểu mảng một chiều gồm 10 phần tử số thực

 • Tác giả: moicapnhap.com
 • Ngày soi: 12/18/2021
 • Đánh giá: 1.75 (169 vote)
 • Tóm tắt: Có mấy cách khai báo biến được sử dụng khi khai báo biến mảng một chiều (đã học)?. Khai báo nào sau đây là … Trong pascal, khai báo nào sau đây là HỢP LỆ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …

24 Cách khai báo nào sau đây là đúng: O Const dien tich O Var g :15 O var chuvi : byte const k &x27tamgiac&x27

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày soi: 11/04/2021
 • Đánh giá: 1.54 (120 vote)
 • Tóm tắt: Cách khai báo nào sau đây là đúng: O Const dien tich; O Var g :=15; O var chuvi : byte; const k= ‘tamgiac’;
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm tắt: hằng là gì ? nêu cú pháp khai báo hằng. Hằng là đại lượng có giá trị không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Tên_hằng = giá_trị; trong đó Tên_hằng là tự đặt, theo đúng quy tắc của một tên, còn giá_trị có thể là một hằng …
Đánh giá